เริ่มต้น...บทความแรก บทความนี้เป็นบทความแรกที่เขียนลงบนเวปไซต์ JustNotOrdinary.com เพื่อเล่าที่มาที่ไปของการเริ่มต้นเขียน และทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยสวัสดีครับ ตอนที่เขียนบทความนี้อยู่เป็นเวลาช่วงเช้า...